Gréckokatolícka cirkev farnosť Ďačov
Kalendár
Dnes je: Nedeľa
24. jún. 2018

Sviatok má:
dnes: Ján
zajtra: Tadeáš
pozajtra: Adriána
včera: Sidónia

IP:23.20.236.61.
ec2-23-20-236-61.compute-1.amazonaws.com
Hlavné menu
MenuMaker produced NavBar
Gréckokatolícky magazín

TV - naživo
gréckokatolícky magazín

Biblia
Nový zákon
Nový zákon

Starý zákon
Starý zákon
Ďačov mapa

Letecký pohľad Ďačov
Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
TV vysielania
Vitajte na oficiálnej stránke
Gréckokatolíckej cirkvi - farnosť Ďačov

Slava Isusu Christu ! - Slava i vo viki!


Odpust v Krásnom Brode
Odpusty-Púte

Odpust v Krásnom Brode

Plagát

Dôstojní otcovia, srdečne pozývame vás a vašich veriacich na archieparchiálnu odpustovú slávnosť do Krásneho Brodu, ktorá sa uskutoční v termíne 26. – 27. mája 2018.

Autor: o.Jan - Nedeľa, 13.05. 2018 - 01:42:04 (79 čitateľov)(Zobraziť celý článok | Hodnotenie: 0)
Národný týždeň charity
Informácie

Národný týždeň charity

Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravuje po prvýkrát v termíne 10. – 16. jún 2018 iniciatívu s názvom Národný týždeň charity. Jej cieľom je intenzívnejšie upriamiť pozornosť verejnosti na sociálne odkázaných ľudí a spôsoby pomoci, ktoré im charita poskytuje. Do iniciatívy sa zapája aj Gréckokatolícka charita Prešov, ktorá si vo vybraných dňoch pripravila pre verejnosť viaceré aktivity. Sprievodnými podujatiami chce ľuďom priblížiť širokú škálu a formy pomoci, ktorú v rámci Prešovskej archieparchie poskytuje už vyše 25 rokov. Aktivitu podporili aj biskupi Slovenska a záštitu nad iniciatívou v rámci našej Gréckokatolíckej charity Prešov prevzal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ.

Pri tejto príležitosti by sme vás chceli požiadať o spoluprácu a aktívne zapojenie sa do tohto vzácneho podujatia. 10. – 16. júna 2018 môžete vo svojej farnosti usporiadať zbierku školských pomôcok alebo zbierku trvanlivých potravín, ktoré by boli venované Gréckokatolíckej charite Prešov a následne darované tým núdznym, ktorí to najviac potrebujú.

Zároveň vás prosíme aj o modlitebnú podporu počas Národného týždňa charity 10. – 16. júna 2018 formou prosby do suhubej jekténie na náš úmysel.

Autor: o.Jan - Nedeľa, 13.05. 2018 - 01:40:51 (24 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 2051 bajtov | Hodnotenie: 0)
Vyhodnotenie 23. ročníka Dobrej noviny
Stretnutia mladých

Vyhodnotenie 23. ročníka Dobrej noviny

Zo strediska eRko nám cestou ABU v Prešove oznámili, že do 23. ročníka Dobrej noviny sa na Slovensku zapojilo 1 287 farností a filiálok, koledovalo spolu 24 297 koledníkov v 2 522 skupinkách. Počas Vianoc navštívili 65 938 rodín a spolu s individuálnymi darmi na podporu partnerov v krajinách subsaharskej Afriky vyzbierali 1 108 979,68 eur, pričom v Prešovskej archieparchii sa vykoledovala suma vo výške 36 780,78 eur.

Nakoľko už tradične aj v našej farnosti prebiehala akcia Dobrej noviny, chcem sa poďakovať všetkým deťom a mládeži, ktorí sa do tejto akcie zapojili, ako aj všetkým veriacim, ktorí v štedrosti svojho srdca prispeli, a tak pomohli rôznym projektom v Afrike.

Autor: o.Jan - Nedeľa, 13.05. 2018 - 01:35:46 (11 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 1318 bajtov | Hodnotenie: 0)
Putovné výstavy počas JR Prešovskej archieparchie 2018
Kultúra

Putovné výstavy počas Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018

Oznamujeme vám, že v rámci Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 putujú dve putovné výstavy. Jedna je vo fotografiách venovaná dvestoročnej histórii našej archieparchie a bola uvedená 5. marca 2018 v našej katedrále. Druhá výstava, ktorá je venovaná životu nášho bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, bola otvorená 17. júla 2017 taktiež v našej katedrále. Obe výstavy majú svoj rozdielny harmonogram putovania, ktorý nájdete na webovej stránke  arcibiskupstva v Prešove, v sekcii jubilejného roka.

Autor: o.Jan - Nedeľa, 13.05. 2018 - 01:27:58 (10 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 988 bajtov | Hodnotenie: 0)
Dekrét o udelení plnomocných odpustkov počas JR Prešovskej archieparchie 2018
Modlidby

Dekrét o udelení plnomocných odpustkov počas Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018

Preklad latinského originálu dekrétu o udelení plnomocných odpustkov z Apoštolskej penitenciárie. Žiadame vás, aby ste svojich veriacich oboznámili s textom tohto dekrétu. Zvláštnu pozornosť nech mu venujú na desiatich miestach Prešovskej archieparchie, ktoré boli vybraté za miesta získania plnomocných odpustkov:

Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove;

Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine;

Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom;

Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Bardejove;

Chrám Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir v Litmanovej;

Chrám sv. apoštolov Petra a Pavla v Poprade;

Chrám bl. Vasiľa Hopka v Snine-Brehoch;

Chrám bl. Vasiľa Hopka v Stropkove;

Chrám Božej múdrosti vo Svidníku;

Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky vo Vranove nad Topľou-Čemernom.

Apoštolská penitenciária, protokol číslo 992/17/I

Na rozmnoženie nábožnosti veriacich a na spásu duší z moci jej osobitne udelených v Kristovi, otcom a naším Pánom, a mocou nedávno prednesených prosieb Jeho Excelencie pána Jána Babjaka SJ, arcibiskupa metropolitu prešovského, pri príležitosti jubilea zmienenej provincie, Apoštolská peniteniciária láskavo udeľuje plnomocné odpustky z nebeských pokladov tohto jubilea za zvyčajných podmienok. Sú nimi sviatostná spoveď, prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel najvyššieho veľkňaza. Rozhodnutie platí od 1. januára do 31. decembra 2018 za zvyčajných podmienok, a to aj za duše v očistci. Veriaci nech sa naozaj kajajú a dajú sa viesť láskou.

Treba, aby v prosebnom úmysle navštívili katedrálny chrám alebo akýkoľvek chrám, ktorý určí arcibiskup metropolita a ktorý je uvedený v prosebnom liste. Tam nech sa ponížene zúčastnia na jubilejných obradoch alebo aspoň vhodný časový priestor zotrvajú v zbožných úmysloch, ktoré má uzatvoriť Pánova modlitba, Vyznanie viery a invokácie k Najblahoslavenejšej Panne Márii.

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnej príčiny nemôžu vyjsť z domu, môžu rovnako získať plnomocné odpustky, ak sa rozhodnú pre odpor ku každému hriechu a myšlienke, a len čo to bude možné, ponúknu Bohu tri zvyčajné podmienky, ak sa duchovne spoja s prosbami a svojimi bolesťami alebo obmedzeniami svojho života.

Aby sa teda prístup k dosiahnutiu Božej milosti skrze kľúče Cirkvi stal z hľadiska pastoračnej lásky ľahší, táto penitenciária snažne prosí, aby penitenciárius arcibiskupstva, katedrálne duchovenstvo, farári a kňazi, ktorí budú vyzbrojení vhodnými právomocami na prijatie spovedí, boli ochotní spovedať s ochotným a vznešeným duchom.

Toto rozhodnutie bude platiť po celé prešovské jubileum. Nebudú mu na prekážku nijaké protichodné ustanovenia. Dané v Ríme v budove apoštolskej penitenciárie 23. októbra roku Pána 2017.

Krištof Nykiel Maurus kardinál Piacenza, veľký penitenciár

Apoštolská penitenciária, protokol číslo 993/17/I

Rozhodnutie

Apoštolská penitenciária na základe oprávnení, ktoré jej boli celkom osobitným spôsobom udelené naším Svätým Otcom Františkom, z Božej milosti pápežom, láskavo povoľuje Jeho Excelencii najdôstojnejšiemu otcovi pánovi Jánovi Babjakovi SJ, prešovskému arcibiskupovi metropolitovi, aby v uvedenom roku jubilea arcibiskupstva v deň, ktorý vzhľadom na užitočnosť všetkým kresťanom vyberie, po skončení svätej obety udelil pápežské požehnanie s pripojenými plnomocnými odpustkami, ktoré získajú za zvyčajných podmienok – sviatostná spoveď, prijímanie Eucharistie, modlitba na úmysel Svätého Otca – všetkým prítomným veriacim kresťanom, ktorí sa na základe pravého pokánia a lásky zúčastnia na tejto obete.

Kresťania, ktorí nábožne prijmú pápežské požehnanie, hoci pre rozumné okolnosti sa nebudú môcť fyzicky zúčastniť na posvätných úkonoch, získajú plnomocné odpustky, aj keď budú počas ich šírenia televíziou alebo rozhlasom sledovať plnomocné odpustky podľa predpisu práva.

Tomu sa neprotivia nijaké prekážky.

Dané v Ríme v budove Apoštolskej penitenciárie 23. októbra roku Pána 2017.

Krištof Nykiel, konateľ Maurus kardinál Piacenza, veľký penitenciár

Autor: o.Jan - Nedeľa, 13.05. 2018 - 00:42:41 (14 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 9591 bajtov | Hodnotenie: 0)
Bárkafest 2018
Stretnutia mladých
Plagát

Dôstojní otcovia, srdečne pozývame vás a mladých vašich farností na BÁRKAFEST, ktorý sa uskutoční v termíne 29. jún – 1. júl 2018 v GMC Bárka v Juskovej Voli. Čakajú vás vystúpenia gospelových kapiel, katechézy, modlitby, krátke filmy, svedectvá a hlavne možnosť zažiť prijatie v spoločenstve veriacich ľudí.

Pre účastníkov Bárkafestu, ktorí si chcú u nás objednať nocľah (hlavná budova, chatky) a stravu, resp. iba stravu, sme vytvorili na našom webe online prihlasovací formulár, na ktorom sú pri jednotlivých položkách uvedené aj ceny (cena za nocľah, obed, večeru a pod.).

Ubytovanie pre dievčatá bude v hlavnej budove a pre chlapcov v chatkách. Bez posteľnej bielizne, iba so spacákom pre všetkých za 5,- eur/osoba/noc (nie víkend).

Účastníkom od 15 rokov, ktorí by radi privítali ešte lacnejšiu formu ubytovania, ponúkame možnosť stanovania v našom areáli za 2,- eur/osoba (treba si doniesť vlastný stan). Tí, ktorí sa chcú zúčastniť na tomto podujatí bez stravy a ubytovania, sa nemusia registrovať. Stačí iba prísť.

Pre účastníkov Bárkafestu ubytovaných (aj stanujúcich) v GMC Bárka bude vstupné 5,- eur/osoba, pre ostatných účastníkov festivalu bude vstupné 7,- eur. Platí sa pri vstupe do areálu.

Koniec nahlasovania/registrácie je 28. júna 2018!

Autor: o.Jan - Nedeľa, 13.05. 2018 - 00:17:59 (15 čitateľov)(Zobraziť celý článok | Hodnotenie: 0)
9. Metropolitná púť do Krakova
Odpusty-Púte
Plagát
Autor: o.Jan - Nedeľa, 13.05. 2018 - 00:09:35 (14 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 215 bajtov | Hodnotenie: 0)
Liturgický prehľad 14.05 - 20.05.2018
Program Bohoslužieb
Liturgický prehľad
Autor: o.Jan - Sobota, 12.05. 2018 - 17:37:56 (13 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 208 bajtov | Hodnotenie: 0)
Liturgický prehľad 07.05 - 13.05.2018
Program Bohoslužieb
Liturgický prehľad
Autor: o.Jan - Sobota, 05.05. 2018 - 20:17:17 (16 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 208 bajtov | Hodnotenie: 0)
Liturgický prehľad 30.04 - 06.05.2018
Program Bohoslužieb
Liturgický prehľad
Autor: o.Jan - Sobota, 28.04. 2018 - 22:07:52 (19 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 208 bajtov | Hodnotenie: 0)
1076 článkov (108 stránok, 10 článkov na stránku)
[ 2 | 3 | 4 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 28.08.2012

[ Viac ]
Počet ľudí na stránke
Spolu: 10
CP Ďačov
Cest. poriadok Ďačov

Stránka obce Ďačov
Obec Ďačov
Ankety
Ako sa Vám pačí naša WEB stránka?

Slabá
Pekná
Veľni peknáVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 581
Web kamery
 
Viac web kamier
Počasie
Počasie Sabinov - Svieti.com
Fáza mesiaca

SATELIT
Poštové schránky

TU môžeš zmeniť svoje HESLO, ak zadaš svoju E-mial adresu a STARÉ heslo!
Odkazy na WEB stránky

Webhosting WebSupport
Hosting s ľudským prístupom

Oficiálna stránka katolíckej cirkvi na Slovensku
Oficiálna stránka katolíckej cirkvi na Slovensku

Obec Milpoš
Oficiálna stránka obce Milpoš

Obec Ďačov
Oficiálne stránky obce Ďačov

MOSRZ Sabinov
Miestná organizácia SRZ Sabinov

Mesto Sabinov
Mesto Sabinov kde sa dobre žije

Mesto Lipany
Mesto Lipany

Krehlík Ján
Súkromné stránky Ján Krehlik

Klub Nemecký obrovitý strakáč a Český strakáč
Klub chovateľov nemecký obrovitý strakáč a český strakáč

Gymnázium Lipany
Gymnázium Lipany - stránka našej školy

Gréckokatolícke mládežnícke centrum
Gréckokatolícke mládežnícke centrum - Barka v Juskovej Voli.

Gréckokatolícka farnosť Savinov
Gréckokatolícka farnosť Savinov

Gréckokat. arcibiskupstvo Prešov
Gréckokat. arcibiskupstvo Prešov

[ Pozri ZOZNAM ]
KALKULAČKA
Kalkulačka
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Správca stránok: Mgr. Krehlík Ján

©2012
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.07 sekúnd

  Admin
Infor. o registracii domeny