Gréckokatolícka cirkev farnosť Ďačov
Gréckokatolícka cirkev farnosť Ďačov
Kalendár
Dnes je: Pondelok
6. apríl. 2020

Sviatok má:
dnes: Irena
zajtra: Zoltán
pozajtra: Albert
včera: Miroslava

IP:35.175.121.230.
ec2-35-175-121-230.compute-1.amazonaws.com
Hlavné menu
MenuMaker produced NavBar
Gréckokatolícky magazín

TV - naživo
gréckokatolícky magazín

Biblia
Nový zákon
Nový zákon

Starý zákon
Starý zákon
Ďačov mapa

Letecký pohľad Ďačov
Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
TV vysielania
Vitajte na stránke
Gréckokatolíckej cirkvi - farnosti Ďačov

Sláva Isusu Christu!

Plagát

Vzhľadom na danú situáciu, s ktorou je spojený aj totálny výpadok príjmu z milodarov a zvončeka,

ktorý sa používa výlučne na chod chrámu, vás úctivo prosíme, aby ste pri

súkromnej návšteve chrámu prispeli svojím milodarom na chrám

do pokladničky, alebo z domu prevodom na náš farský účet:

IBAN SK45 0900 0000 0050 3197 8856

Pán Boh zaplať za Vašu ochotu a za Váš milodar!


Sv. omša s pápežom Františkom - Rádio Mária
Videá
Autor: o.Jan - Piatok, 03.04. 2020 - 13:03:04 (0 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 197 bajtov | Hodnotenie: 0)
Sv. Omša s o.Jamesom Manjackalom. 01.04.2020
Videá
Autor: o.Jan - Piatok, 03.04. 2020 - 13:00:09 (0 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 197 bajtov | Hodnotenie: 0)
Aktuálne zamyslenie 9
VideáAutor: o.Jan - Piatok, 03.04. 2020 - 12:58:34 (4 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 210 bajtov | Hodnotenie: 0)
Adorácia s o.Jamesom Manjackalom. 01.04.2020
Videá
Autor: o.Jan - Piatok, 03.04. 2020 - 12:55:32 (0 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 197 bajtov | Hodnotenie: 0)
Generálna audiencia 1. apríla: Blahoslavení čistého srdca
Rozjímanie

Generálna audiencia 1. apríla: Blahoslavení čistého srdca

„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ – to bola téma katechézy pri „virtuálnej“ generálnej audiencii pápeža Františka v stredu 1. apríla, bez fyzickej prítomnosti pútnikov. Svätý Otec pri nej pripomenul aj zajtrajšie 15. výročie smrti pápeža sv. Jána Pavla II. 

Miroslava Holubíková, Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Ráno o 9.30 sa pápež František v priamom prenose prihovoril veriacim zo Sály bibliotéky na spôsob generálnej audiencie. Najprv predniesol katechézu a v závere pozdravil jednotlivé jazykové oblasti sveta. Po záverečnej modlitbe Otčenáš udelil požehnanie.

V katechéze pápež František vysvetlil zmysel šiesteho z Ježišových blahoslavenstiev v Matúšovom evanjeliu: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“ (Mt 5,8). Čistota srdca spočíva v dôvernom vzťahu s Bohom. Čisté srdce je výsledkom cesty dozrievania, cez očisťovanie a zriekanie, ktoré je dielom Ducha Svätého a vedie k veľkej radosti a opravdivému pokoju:

„Človek čistého srdca žije v prítomnosti Pána, uchovávajúc si v srdci to, čo je hodné vzťahu s Ním; iba takto je jeho život jednotný, ucelený, priamočiary, nie kľukatý, ale jednoduchý. Očistené srdce je teda výsledkom procesu, ktorý predpokladá oslobodenie a zriekanie.“

K čistému srdcu sa človek dostáva tým, že sa naučí vnútorne strániť zla, čo sa v Biblii nazýva obriezka srdca. Toto vnútorné očisťovanie predpokladá rozpoznanie tej časti srdca, ktorá je pod vplyvom zla, vysvetlil Svätý Otec. Ide o proces pod vedením Ducha Svätého:

„Prechod od chorého srdca, od srdca hriešneho – srdca, ktoré nedokáže veci dobre vidieť, pretože je ponorené v hriechu –, k plnosti svetla v srdci je dielom Ducha Svätého. To on nás vedie k vykonaniu tejto cesty. Hľa, prostredníctvom tejto cesty srdca dospejeme k «videniu Boha»“.

Celá katechéza Svätého Otca

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha

Úvodom ku katechéze boli slová sv. Pavla  prvého listu Korinťanom: „Keď som bol dieťa hovoril, som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný” (1 Kor 13,11-12).

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes si spoločne čítame šieste blahoslavenstvo, ktoré sľubuje vidieť Boha a má ako podmienku čistotu srdca. Žalm hovorí: «V srdci mi znejú tvoje slová: „Hľadajte moju tvár!“ Pane, ja hľadám tvoju tvár. Neodvracaj svoju tvár odo mňa» (27,8-9). Tento spôsob vyjadrovania nám ukazuje smäd po osobnom vzťahu s Bohom, ktorý aj Kniha Jób vyjadruje ako znak úprimného vzťahu. Hovorí takto: «Len z počutia som teba dosiaľ poznával, lež moje oko teraz ťa už uzrelo» (Jób 42,5).

A myslím, že neraz sa život uberá takto, v našom vzťahu s Bohom. Poznáme Boha z toho, čo sa o ňom hovorí, ale vo vlastnej skúsenosti ideme ďalej a ďalej, a nakoniec ho poznáme priamo, ak sme verní. A toto je duchovná zrelosť.  

Ako dosiahnuť túto dôvernosť, poznať Boha našimi očami? Môžeme pomyslieť napríklad na Emauzských učeníkov, ktorí mali Pána Ježiša po boku, ale «ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali» (Lk 24,16). Pán odkryje ich pohľad na konci cesty, ktorá sa završuje lámaním chleba a začala sa pokarhaním: «Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci!» (Lk 24,25). Toto je to počiatočné napomenutie. Hľa, tu je pôvod ich slepoty: ich ťarbavé a nechápavé srdce. A keď je srdce ťarbavé a nechápavé, nedokážeme vedieť veci. Vidíme veci ako zahmlené.

Tu je múdrosť tohto blahoslavenstva: aby sme mohli kontemplovať, je potrebné vstúpiť do seba a urobiť v našom vnútri miesto Bohu, pretože, ako hovorí sv. Augustín, „Boh je mi dôvernejší, než ja sám“ – „interior intimo meo“ (Vyznania, III. 6,11). Aby sme videli Boha nepomôže zmeniť okuliare alebo pozorovací bod, alebo vymeniť teologických autorov, ktorí nám budú ukazovať cestu: je potreba oslobodiť srdce od jeho klamov! Toto je jediná cesta.

Toto je rozhodujúca zrelosť: keď si uvedomíme, že náš najhorší nepriateľ je často ukrytý v našom srdci. Najšľachetnejší boj je ten proti vnútorným klamom, ktoré vedú k našim hriechom. Pretože hriechy menia vnútorné videnie, menia zvažovanie vecí, dávajú vidieť veci, čo nie sú pravdivé, alebo aspoň nie sú až tak pravdivé.

Je teda dôležité pochopiť, čo je tou „čistotou srdca“. Aby sme to dosiahli, je potrebné pripomenúť si, že pre Bibliu srdce nespočíva iba v pocitoch, ale je to najdôvernejšie miesto ľudského bytia, vnútorné miesto, kde je človek sám sebou. Takto je to podľa biblického chápania.

To isté Matúšovo evanjelium nám hovorí: «A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama?!» (Mt 6,23). Týmto „svetlom“ je pohľad srdca, perspektíva, syntéza, bod, z ktorého sa číta realita (porov. Apošt. exhortácia Evangelii gaudium, 143).

Ale čo to znamená byť „čistého srdca“? Človek čistého srdca žije v prítomnosti Pána, uchovávajúc si v srdci to, čo je hodné vzťahu s Ním; iba takto je jeho život jednotný, ucelený, priamočiary, nie kľukatý, ale jednoduchý.

Očistené srdce je teda výsledkom procesu, ktorý predpokladá oslobodenie a zriekanie. Človek čistého srdca sa takým nerodí, ale prežil vnútorné zjednodušenie, tým, že sa naučil vnútorne strániť zla, čo sa v Biblii nazýva obriezka srdca (porov. Dt 10,16; 30,6; Ez 44,9; Jer 4,4).

Toto vnútorné očisťovanie predpokladá rozpoznanie tej časti srdca, ktorá je pod vplyvom zla. – „Viete, otče, ja mám takéto pocity, takto rozmýšľam, takto pozerám, a toto je nepekné.“ – Rozpoznať tú nepeknú časť, tú časť, ktorá je zatiahnutá hriechom, aby sme sa naučili umeniu nechať sa vždy vyučovať a viesť Duchom Svätým. Prechod od chorého srdca, od srdca hriešneho – srdca, ktoré nedokáže veci dobre vidieť, pretože je ponorené v hriechu –, k plnosti svetla v srdci je dielom Ducha Svätého. To on nás vedie k vykonaniu tejto cesty. Hľa, prostredníctvom tejto cesty srdca dospejeme k „videniu Boha“.

V tomto blaženom videní je dimenzia budúcnosti, eschatologická, tak ako vo všetkých blahoslavenstvách: je to radosť Nebeského kráľovstva, ku ktorému smerujeme. Ale je tu aj iná dimenzia: vidieť Boha znamená chápať plán Prozreteľnosti v tom, čo sa nám prihodí, čo zažívame, znamená to rozpoznať jeho prítomnosť vo sviatostiach, jeho prítomnosť v bratoch a sestrách, predovšetkým v chudobných a trpiacich, a rozpoznať ho tam, kde sa ukazuje (porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, 2519).

Toto blahoslavenstvo je tak trochu ovocím tých predchádzajúcich: ak sme počúvali smäd po dobre, ktorý v nás prebýva a sme si vedomí, že žijeme milosrdenstvom, začína sa cesta oslobodzovania, ktorá trvá celý život a vedie až do neba. Je to seriózna práca, práca, ktorú koná Duch Svätý, ak mu dáme priestor, aby ju konal, ak sme otvorení pôsobeniu Ducha Svätého. Preto môžeme povedať, že je to dielo Božie v nás – v skúškach   a očisťovaniach života – a toto dielo Boha, Ducha Svätého, vedie k veľkej radosti, k opravdivému pokoju. Nebojme sa, otvorme dvere nášho srdca Duchu Svätému, aby nás očistil a viedol vpred touto cestou k plnej radosti.

Pápež František pripomenul 15. výročie sv. Jána Pavla II.

Po katechéze sa Svätý Otec postupne prihovoril k jednotlivým jazykovým oblastiam, prostredníctvom desiatky tlmočníkov do svetových jazykov. V krátkom pozdrave Poliakom pripomenul osobnosť sv. Jána Pavla II., ktoré ho výročie smrti pripadá na nasledujúci deň, 2. apríla:  

„V týchto ťažkých dňoch, ktoré prežívame, vás povzbudzujem k zvereniu sa do Božieho milosrdenstva a do príhovoru sv. Jána Pavla II., v predvečer 15. výročia jeho smrti. Zo srdca vám žehnám.“

Medzi Talianmi pápež zvlášť pozdravil mládež z Milána, ktorí boli už dávnejšie prihlásení na púť do Ríma a mali byť osobne prítomní na generálnej audiencii. Pápež ich pozdravil na diaľku, vo vedomí, že sa s ním spájajú v tej chvíli prostredníctvom internetu. Poďakoval im za odkazy, ktoré mu napísali a zaslali.

Pred záverečným požehnaním pápež pozdravil všetkých mladých ľudí, ďalej chorých, starých ľudí a tiež mladomanželov s týmto želaním:

„Nech nám prežívanie posledného úseku Pôstneho obdobia pomáha k adekvátnej príprave na slávenie Veľkej noci, vedúc každého k ešte väčšej blízkosti ku Kristovi.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

01 apríla 2020, 18:15 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Štvrtok, 02.04. 2020 - 08:01:48 (1 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 17537 bajtov | Hodnotenie: 0)
Ranná homília Sv. Otca Františka
Rozjímanie

Len ten, kto zostáva v Ježišovi je kresťanom - stredajšia ranná homília

Ježišov učeník je slobodný, lebo zostáva v Pánovi. Je to človek tradície i novosti, necháva sa viesť Duchom Svätým, a nie ideológiami. O tomto kázal pápež František v stredu 1. apríla v Dome sv. Marty. Rannú svätú omšu obetoval za pracovníkov médií, aby ľuďom v tomto období pandémie pomáhali lepšie znášať izoláciu.

Vstupnou antifónou svätej omše boli slová žalmu: „Ty Pane ma oslobodzuješ od zlostných nepriateľov. Povyšuješ ma nad mojich odporcov a vytrhávaš ma z rúk násilníka“ (porov. Ž 18,48.49).

Svätý Otec sa modlil za pracovníkov médií

V úvode omše v priamom prenose cez médiá Svätý Otec predstavil úmysel modlitby:

„Dnes by som chcel, aby sme sa modlili za všetkých tých, ktorí pracujú v médiách, ktorí pracujú pre komunikáciu, aby sa dnes ľudia necítili príliš izolovaní; pre vzdelávanie detí, pre informovanie, aby tak pomáhali znášať tento čas izolácie.“

Petrov nástupca v homílii komentoval úryvok z Evanjelia podľa Jána (8,31-42), kde Ježiš hovorí: «Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí». Byť učeníkom znamená nechať sa viesť Duchom Svätým. 

Plné znenie homílie pápeža Františka

„V týchto dňoch nám Cirkev dáva počúvať ôsmu Jánovu kapitolu: je tu veľmi ostrá diskusia medzi Ježišom a zákonníkmi. A predovšetkým je tu snaha ukázať, kým skutočne je: Ján sa nám snaží priblížiť ten boj o vyjasnenie vlastnej identity – tak Ježišovej, ako aj identity zákonníkov. Ježiš ich zaháňa do kúta, keď im dáva vidieť ich vlastné protirečenia. A oni nakoniec nenachádzajú iné východisko, než urážku: je to jedna z najsmutnejších stránok, rúhanie sa. Urážajú Pannu Máriu.

Ale keď hovoríme o identite, Ježiš takto hovorí Židom, ktorí uverili, radí im: «Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi». Opäť je tu to slovo, ktoré je Pánovi tak drahé, že ho zopakuje mnohokrát, i potom pri [Poslednej] večeri: zostať. „Zostaňte vo mne“. Zostať v Pánovi. Nehovorí: „Dobre študujte, dobre sa naučte argumentovať“: toto považuje za samozrejmosť. Ide však k tomu najdôležitejšiemu, k tomu, čo je najnebezpečnejšie pre život, ak to nerobíme: zostať. «Zostaňte v mojom slove».

A tí, čo zostávajú v Ježišovom slove, majú skutočnú kresťanskú totožnosť. A čo je ňou? «Ste naozaj mojimi učeníkmi». Identita kresťana nie je akýsi papier, ktorý hovorí „ja som kresťan“, nie je to preukaz totožnosti, to nie. Je to učeníctvo. Ak zostaneš v Pánovi, v Pánovom slove, v Pánovom živote, budeš učeníkom. Ak v ňom nezostávaš, budeš niekým, kto sympatizuje s náukou, kto nasleduje Ježiša ako človek, ktorý robí mnoho dobročinnosti, je veľmi dobrý, má správne hodnoty, avšak práve učeníctvo je tou opravdivou identitou kresťana.

A bude to učeníctvo, ktoré nám dá slobodu: učeník je slobodným človekom, pretože zostáva v Pánovi. A čo znamená to, že „zostáva v Pánovi“? Znamená to nechať sa viesť Duchom Svätým. Učeník sa necháva viesť Duchom, preto je učeník vždy človekom tradície i novosti, je slobodným človekom. Je slobodný. Nikdy nie je podrobený ideológiám, doktrínam v rámci života kresťanstva, doktrínam, o ktorých je možné diskutovať... zostáva v Pánovi, je to Duch, ktorý ho inšpiruje. Keď spevom vzývame Ducha Svätého, hovoríme mu, že je hosťom duše, ktorý v nás prebýva. Avšak je tomu tak len vtedy, keď zostávame v Pánovi.

Prosím Pána, aby nám dal spoznať túto múdrosť zotrvávania v ňom a aby nám dal spoznať tú dôvernosť s Duchom: Duch Svätý nám dáva slobodu. A toto je pomazanie. Ten, kto zostáva v Pánovi je učeníkom, a učeník je pomazaný, je to človek pomazaný Duchom, ten, kto prijal pomazanie Ducha a ďalej si ho nesie. Toto je tá cesta, ktorú nám Ježiš ukazuje, k slobode a aj k životu. A učeníctvo je pomazanie, ktoré prijímajú tí, ktorí zostávajú v Pánovi.

Nech nám Pán dá tomuto porozumieť, čo nie je ľahké, pretože učitelia Zákona to nepochopili. Nedá sa tomu porozumieť čisto len hlavou. Treba na to hlavu i srdce, aby sme chápali túto múdrosť pomazania Ducha Svätého, ktorý nás robí učeníkmi.“

Duchovné sväté prijímanie

Svätú omšu pápež opäť ukončil adoráciou a eucharistickým požehnaním. Pre veriacich sledujúcich priamy prenos predniesol modlitbu duchovného svätého prijímania:

„K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie, na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane.“

-zk, jb-

01 apríla 2020, 12:09 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Štvrtok, 02.04. 2020 - 07:59:59 (2 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 10378 bajtov | Hodnotenie: 0)
Kard. Comastri spomína na sv. Jána Pavla II.
Na zamyslenie?

Premeniť svoj kríž na lásku - kard. Comastri spomína na sv. Jána Pavla II. 

Pri príležitosti 15. výročia smrti sv. Jána Pavla II. pápežský vikár pre mesto Vatikán kardinál Angelo Comastri pripomenul jeho duchovný odkaz osobným svedectvom. 

Pápež Ján Pavol II. zomrel 2. apríla 2005 po niekoľko rokov trvajúcom zápase s napredujúcou parkinsonovou chorobou. Svojím životom zanechal Cirkvi vzor svätosti duchovného pastiera, muža modlitby, aktívneho evanjelizátora, ale aj mystika, ktorý spájal svoje utrpenie s Kristovým krížom. Pri príležitosti 15. výročia odchodu svätého pápeža do večnosti sa v rozhovore pre Vatican News podelil s osobným svedectvom o ňom kardinál Angelo Comastri, vikár svätého Otca pre mesto Vatikán:

„V marci 2003 ma Ján Pavol II. pozval kázať na duchovné cvičenia pre Rímsku kúriu. Aj on sa na tých duchovných cvičeniach zúčastnil, s príkladnou zahĺbenosťou. Na konci exercícií ma prijal s veľkou dobrotivosťou a povedal mi: „Uvažoval som, že Vám podarujem kríž ako je tento môj.“ Ja som sa pohral s dvojitým zmyslom slova a Jánovi Pavlovi II. som povedal: „Svätý Otče je ťažké, že by ste mi mohli dať taký kríž ako je ten Váš...“ Ján Pavol II. sa usmial a povedal mi: „Nie... kríž je tento,“ a ukázal mi náprsný kríž, pektorál, ktorý mi chcel podarovať. A potom dodal: „Aj vy máte a budete mať svoj kríž: premeňte ho na lásku. Toto je múdrosť, ktorá osvetľuje život“. Nikdy som nezabudol na túto nádhernú radu, ktorú mi svätec dal.“

-mh-                          

01 apríla 2020, 11:59 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Štvrtok, 02.04. 2020 - 07:59:02 (0 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 3496 bajtov | Hodnotenie: 0)
Pôst s KBS - 37.deň
Rozjímanie
Autor: o.Jan - Štvrtok, 02.04. 2020 - 07:57:58 (0 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 209 bajtov | Hodnotenie: 0)
Tento čas nás trénuje byť domácou cirkvou, píše kardinál Farrell rodinám
Na zamyslenie?

Tento čas nás trénuje byť domácou cirkvou, píše kardinál Farrell rodinám

Pri príležitosti sviatku sv. Jozefa, 19. marca, napísal kardinál Kevin Farrell, prefekt vatikánskeho Dikastéria pre laikov rodinu a život posolstvo rodinám s názvom „Konkrétny návrh, ako byť «domácou cirkvou»“. Prinášame plné znenie posolstva.

Konkrétny návrh, ako byť «domácou cirkvou»

«Prítomnosť Pána prebýva v konkrétnej a reálnej rodine, so všetkými jej trápeniami, zápasmi, radosťami a každodennými zámermi» (Posynodálna exhortácia Amoris laetitia, 315).

V Cirkvi máme ukrytý poklad: rodinu. Pán vždy sprevádzal každú krízu svojho ľudu mimoriadnymi posolstvami a zdá sa, že to robí aj tvárou v tvár tejto pandémii, ktorá nás všetkých núti k prinútenému stiahnutiu sa do našich domovov. Slávenia omší sú zrušené, mnoho kostolov zatvorených a je riskantné sa tam vybrať. Cítime sa sami, osamotení, ale je to práve v tejto izolácii, kde nám Duch Svätý vnuká nanovo objavovať sviatosť manželstva, pretože vďaka neustálej prítomnosti Krista v zasvätenom vzťahu manželov sú naše domácnosti malou domácou cirkvou.

V domácnostiach v skutočnosti manželia zaručujú prítomnosť Krista 24 hodín denne. Pravdivosť toho zdôrazňuje pápež František v bode 67 Amoris laetitia: «Kristus Pán „ide kresťanským manželom v ústrety sviatosťou manželstva“ a zostáva s nimi.» Ježiš neodchádza, ale zostáva s manželmi a je prítomný v ich dome nie iba vtedy, keď sú zhromaždení pri modlitbe, ale v každom okamihu.

V sile tejto skutočnosti môžeme zužitkovať tento zvláštny čas ako čas, v ktorom každá kresťanská rodina môže znovuobjaviť to, čím je: rýdzim prejavom tajomstva, ktorým je Cirkev ako Kristovo telo. Manželia v skutočnosti «budujú telo Krista a vytvárajú domácu cirkev» (Amoris laetitia, 67). Každá rodina je v tomto tele základnou súčasťou, čo sa buduje počnúc drobnými každodennými gestami, kde je Ježiš stabilne prítomný.

Je to čas tréningu, ktorý nám tu Pán ponúka v čakaní, kým sa nad týmto zlom zvíťazí. Čas, v ktorom sme povolaní sústavne sa cvičiť v dobročinnej láske, keď žijeme stiesnení v našich domácnostiach. Koľkokrát za deň nám teraz Pán dáva príležitosť pozrieť sa s nežnosťou na naše deti, s láskavou trpezlivosťou na nášho manžela, manželku; mierniť tón hlasu i keď okolo nás zavládne neočakávaný neporiadok, vychovávať naše deti k dobrému využívaniu tohto rozšíreného domáceho času, ktorý sa nám zdá taký nekonečný; vychovávať ich k dialógu, keď sa vzájomne obdaríme načúvaním, k vnútornému pokoju, k rešpektovaniu druhého, i keď sa líši od toho, akého by som si ho prial.

Je to pre každého z nás čas rastu, v ktorom sa musíme učiť udávať rytmus dňom, ktorým teraz nevládne frenetická práca a vedenie domácnosti v zmysle výkonu. Sú to hodiny dané k dispozícii našej schopnosti dať priestor druhému medzi zúženými stenami našich domov. Ako veľmi je dôležité v tejto novej dimenzii, do ktorej sme uvrhnutí, aby muž a žena vedeli hľadieť si do očí a rozprávať sa, plánovať spolu hodiny dňa, vedomí si toho, že medzi domácimi stenami je krásna prítomnosť, ktorá vyviera z ich vzťahu: Ježiš. Pretože toto nie je iba čas ľudského tréningu, ale i duchovného.

Je to čas predevanjelizácie v domácnostiach a prostredníctvom domácností, ako v období prvých kresťanských komunít, počas ktorých nás Pán pozýva byť ako rodina pohromade, modliť sa spoločne, okolo zažatej sviece, aby sme si pripomenuli, že je tu Niekto, kto nás drží v jednote, a kto nás v tomto tápavom okamihu má rád. Je to čas, ktorý nám potom umožní vrátiť sa k sláveniu v kostoloch ako viac uvedomelí a posilnení prítomnosťou Ježiša v našich každodenných životoch.

Posilnime sa teda prijať pozvanie, ktorým sa na nás obracia Pán v našich domovoch: zhromaždime sa ako rodina, aby sme v nedeľu slávili slávnostnejším spôsobom tú domácu liturgiu, ktorá sa mocou Ježišovej prítomnosti zvyčajne uskutočňuje cez gestá medzi manželmi («gestá lásky prežívané v príbehu manželského páru sa stávajú „neprerušenou kontinuitou liturgického jazyka“ a „manželský život sa v určitom zmysle stáva liturgiou» (Amoris laetitia, 215).

Dá sa to urobiť jednoducho: môžeme sa všetci zhromaždiť v jednej izbe, pomodliť sa niektorý žalm chvály, poprosiť o vzájomné odpustenie nejakým slovom či gestom medzi manželmi a medzi rodičmi a deťmi, prečítať si nedeľné evanjelium, podeliť sa s myšlienkou, čo v každom toto Božie slovo vyvoláva, sformulovať modlitbu za potreby rodiny, za tých, ktorých milujeme, za Cirkev a za svet. A nakoniec, zveriť našu rodinu i všetky naše známe rodiny do ochrany Panny Márie.

Všetky rodiny tak môžu robiť, pretože Ježiš povedal: «kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi» (Mt 18,20). A prečo neskúsiť vytvoriť komunitu, modliac sa v nedeľu s viacerými rodinami cez Skype či iný systém audio alebo video konferencie, využívajúc výhody modernej technológie? Môžeme nechať deti, aby sa striedali v čítaní alebo striedavo dať slovo zapojeným manželským párom a rodinám.

Pamätajme, že manželia sú znamením Veľkonočného tajomstva, ktoré slávime v každej Eucharistii («Manželia sú teda pre Cirkev neustálou pripomienkou toho, čo sa stalo na kríži», Amoris laetitia, 72); oni sú proroctvom, ohlasovaním stelesneným do každodennosti pozostávajúcej z malých gest, ktoré vyjadrujú sebadarovanie, ako to urobil Ježiš. Využime tento tak trochu divný čas na prijatie a prežívanie Ducha v našich domácnostiach a na znovuobjavenie bohatstva a daru našich domácich cirkví spoločne s Ježišom, ktorý býva s nami.

Kardinál Kevin Farrell, prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-mh, zk, jb-

31 marca 2020, 19:04 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Streda, 01.04. 2020 - 10:27:32 (1 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 11249 bajtov | Hodnotenie: 0)
Ranná homília Sv. Otca Františka
Na zamyslenie?

Ranná homília: Ježiš sa pre nás urobil hriechom, tu treba jedine kontemplovať a ďakovať

Rannú svätú omšu prenášanú priamym prenosom z Domu sv. Marty obetoval pápež František v posledný marcový deň za ľudí bez domova, bez miesta, kam by sa mohli v tomto čase uchýliť. V homílii pozval veriacich rozjímať nad pravdou, prečo bol Ježiš vyzdvihnutý na kríž.

Svätý Otec v utorok piateho pôstneho týždňa uviedol slávenie rannej Eucharistie vyjadrením úmyslu: „Modlime sa dnes za tých, ktorí sú bez domova, v tomto čase, keď sa od nás žiada nevychádzať z domu. Aby si spoločnosť u týchto mužov a žien uvedomila túto skutočnosť a pomohla im, a aby v Cirkvi našli prijatie.“

V homílii pápež František vychádzal z liturgických čítaní – z knihy Numeri (Nm 21,4-9) a Jánovho evanjelia (Jn 8,21-30), ktoré prorockým spôsobom hovoria o spôsobe smrti Pána – vyzdvihnutí na kríž. Obe čítania však osvetľujú aj skutočný zmysel tohto vyzdvihnutia – Božiu záchranu pre ľud, ktorý zhrešil.

Videozáznam homílie so slovenským prekladom - archív TV LUX 

Plné znenie rannej homílie Svätého Otca

Had istotne nie je sympatické zviera: vždy je spájaný so zlom. Aj v Zjavení je had práve tým zvieraťom, ktoré diabol používa, aby uvádzal do hriechu. V Apokalypse sa takto diabol nazýva „starým hadom“, tým, čo od počiatku hryzie, púšťa jed, ničí, zabíja. Tohto sa nezbavíme. Ak si s tým chceš poradiť ako ten, čo ponúka pekné veci, toto sú výmysly: my na to naletíme, a tým pádom hrešíme.

A toto sa stalo izraelskému ľudu: nevydržal na ceste. Bol unavený. A ľud reptal proti Bohu i proti Mojžišovi. Je to stále tá istá pesnička, však? „Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme umreli na púšti? Niet chleba, niet vody! A tento biedny pokrm sa nám už protiví“ (porov. Nm 21,4-5).

A ich predstavivosť – čítali sme to v uplynulých dňoch – sa stále vracia k Egyptu: „Veď tam sme sa mali dobre, jedli sme do sýta...“ A tiež sa zdá, že Pán v tejto chvíli nezniesol tento ľud. Nahneval sa: Boží hnev sa niekedy dáva vidieť... A tak Pán poslal medzi ľud ohnivé hady, ktoré hrýzli ľud a oni zomierali. „Mnoho ľudí z Izraela zomrelo“ (Nm 21,5).

V tej chvíli je had stále obrazom zla: ľud vidí v hadovi hriech, vidí v hadovi to zlé, čo sám vykonal. A prichádza za Mojžišom a hovorí: „Zhrešili sme, lebo sme reptali proti Pánovi a proti tebe. Pros Pána, aby nás oslobodil od hadov“ (Nm 21,7). Kajá sa. Toto je príbeh na púšti. Mojžiš prosil za ľud a Pán mu povedal: „Urob ohnivého hada a postav ho ako znamenie; ak sa pohryzený pozrie naň, ostane nažive“ (Nm 21,8).

Natíska sa mi myšlienka: ale nie je toto modlárstvo? Je tam had, modla, ktorá mi dáva zdravie... Nechápeme to. Logicky sa to nechápe, pretože toto je proroctvo, toto je ohlásenie toho, čo sa raz udeje. Pretože sme to počuli aj ako už blízke proroctvo v evanjeliu: „Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba“ (Jn 8,28). Ježiš vyzdvihnutý: na kríži. Mojžiš urobil hada a vyzdvihol ho. Ježiš bude vyzdvihnutý ako had, aby daroval spásu.

Avšak jadrom proroctva je právo to, že Ježiš sa urobil hriechom pre nás. Nezhrešil: urobil sa hriechom. Ako hovorí sv. Peter vo svojom liste: „Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele“ (porov. 1 Pt 2,24). A keď pozeráme na kríž, myslíme na Pána, ktorý trpí: to všetko je pravda. Ale zastavme sa pred tým, než prídeme k stredu tej pravdy: V tejto chvíli sa Ty, [Pane,] javíš ako ten najväčší hriešnik, urobil si sa hriechom.

Vzal na seba všetky naše hriechy, pokoril sa až doteraz. Kríž je skutočný, je to poprava, je to pomsta zákonníkov, tých, ktorí si Ježiša neželali: všetko toto je pravdou. Avšak tá pravda, ktorá pochádza od Boha je, že On prišiel na svet, aby vzal na seba naše hriechy až do tej miery, že sa urobí hriechom. Všetkým hriechom. Naše hriechy sú tam [gesto smerom ku krížu - pozn.].

Musíme si navyknúť hľadieť na kríž v tomto svetle, ktoré je to najpravdivejšie, je to svetlo vykúpenia. V Ježišovi, ktorý sa urobil hriechom, vidíme úplnú porážku Krista. On zomieranie nepredstiera, nie len naoko trpí, sám, opustený... „Otče, prečo si ma opustil?“ (porov. Mt 27,46; Mk 15,34). Had: ja som vyzdvihnutý ako had, ako ten, ktorý je celý hriechom.

Nie je jednoduché toto pochopiť, a ak sa zamyslíme, nikdy nedôjdeme k záveru. Tu treba jedine kontemplovať, modliť sa a ďakovať.

Ježiš v eucharistickom i duchovnom svätom prijímaní

Pápež František pred vystavením Sviatosti oltárnej k adorácii vyslovil modlitbu od sv. Alfonza de Liguori, ku ktorej pozval všetkých, ktorí môžu v tomto čase prijímať len na diaľku duchovnou formou:

„Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Milujem ťa nadovšetko a moja duša túži po tebe. Keďže ťa teraz nemôžem prijať sviatostne, príď do môjho srdca aspoň duchovne. A pri tvojom príchode ťa objímam a celkom sa s tebou spájam. Nedovoľ, aby som sa niekedy odlúčil od teba.“

Po tichej adorácii ukončil pápež svätú omšu eucharistickým požehnaním. Nakoniec sa pristavil pred sochou Panny Márie s Ježiškom v náručí za spevu mariánskej antifóny „Zdravas’, Kráľovná nebeská“ v latinčine (Ave Regina Caelorum).

-mh, jb-

31 marca 2020, 13:19 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Streda, 01.04. 2020 - 10:24:43 (0 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 11583 bajtov | Hodnotenie: 0)
1591 článkov (160 stránok, 10 článkov na stránku)
[ 2 | 3 | 4 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 28.08.2012

[ Viac ]
Počet ľudí na stránke
Spolu: 20
CP Ďačov
Cest. poriadok Ďačov

Stránka obce Ďačov
Obec Ďačov
Ankety
Ako sa Vám pačí naša WEB stránka?

Slabá
Pekná
Veľni peknáVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 648
Web kamery
 
Viac web kamier
Počasie
Predpoveď počasia : www.meteo.sk
Fáza mesiaca

SATELIT
Odkazy na WEB stránky

Webhosting WebSupport
Hosting s ľudským prístupom

Oficiálna stránka katolíckej cirkvi na Slovensku
Oficiálna stránka katolíckej cirkvi na Slovensku

Obec Milpoš
Oficiálna stránka obce Milpoš

Obec Ďačov
Oficiálne stránky obce Ďačov

MOSRZ Sabinov
Miestná organizácia SRZ Sabinov

Mesto Sabinov
Mesto Sabinov kde sa dobre žije

Mesto Lipany
Mesto Lipany

Krehlík Ján
Súkromné stránky Ján Krehlik

Klub Nemecký obrovitý strakáč a Český strakáč
Klub chovateľov nemecký obrovitý strakáč a český strakáč

Gymnázium Lipany
Gymnázium Lipany - stránka našej školy

Gréckokatolícke mládežnícke centrum
Gréckokatolícke mládežnícke centrum - Barka v Juskovej Voli.

Gréckokat. arcibiskupstvo Prešov
Gréckokat. arcibiskupstvo Prešov


Gréckokatolícka farnosť Sabinov

[ Pozri ZOZNAM ]
KALKULAČKA
Kalkulačka
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Správca stránok: Mgr. Krehlík Ján

©2012
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.18 sekúnd

  Admin
Infor. o registracii domeny