Gréckokatolícka cirkev farnosť Ďačov
Gréckokatolícka cirkev farnosť Ďačov
Kalendár
Dnes je: Pondelok
6. apríl. 2020

Sviatok má:
dnes: Irena
zajtra: Zoltán
pozajtra: Albert
včera: Miroslava

IP:35.175.121.230.
ec2-35-175-121-230.compute-1.amazonaws.com
Hlavné menu
MenuMaker produced NavBar
Gréckokatolícky magazín

TV - naživo
gréckokatolícky magazín

Biblia
Nový zákon
Nový zákon

Starý zákon
Starý zákon
Ďačov mapa

Letecký pohľad Ďačov
Vyhľadaj na stránke


Pokročilé vyhľadávanie
Radio
Stanica:
Nie je voľba


<a href=''>Play Nie je voľba</a>

Hrať v samostatnom okne
TV vysielania
Vitajte na stránke
Gréckokatolíckej cirkvi - farnosti Ďačov

Sláva Isusu Christu!

Plagát

Vzhľadom na danú situáciu, s ktorou je spojený aj totálny výpadok príjmu z milodarov a zvončeka,

ktorý sa používa výlučne na chod chrámu, vás úctivo prosíme, aby ste pri

súkromnej návšteve chrámu prispeli svojím milodarom na chrám

do pokladničky, alebo z domu prevodom na náš farský účet:

IBAN SK45 0900 0000 0050 3197 8856

Pán Boh zaplať za Vašu ochotu a za Váš milodar!


Na prahu Veľkého týždňa sa pápež František prihovoril cez video
RozjímanieNa prahu Veľkého týždňa sa pápež František prihovoril cez video

Pred vstupom do Veľkého týždňa sa Svätý Otec František v piatok večer 3. apríla prihovoril v päťminútovom videoposolstve. Po slovách útechy a povzbudenia v mimoriadne náročnej situácii pandémie v ňom pápež pozýva načerpať vieru a nádej pri slávení posvätných dní.

Pápež sa na divákov obracia večerným pozdravom „Cari amici, buona sera!“ (Drahí priatelia, dobrý večer) a na závere im praje dobrú chuť k večeri, spolu s prosbou o vzájomnú modlitbu. Vyjadruje solidaritu trpiacim v Taliansku i na celom svete. Povzbudzuje ku „kreativite lásky“, napr. pomocou núdznym v okolí či potešením osamelých ľudí cez telefón či internet. Delí sa s posolstvom viery a nádeje prameniacej z tajomstiev Veľkej noci, ktoré budeme tento rok sláviť nezvyčajne.

Nádej nie je ilúziou, vysvetľuje Svätý Otec: „Vo zmŕtvychvstalom Ježišovi zvíťazil život nad smrťou. Táto veľkonočná viera živí našu nádej. Chcel by som sa o ňu s vami podeliť dnes večer. Je to nádej na lepšie časy, v ktorých budeme i my lepšími, konečne oslobodení od zla a od tejto pandémie. Je to nádej: nádej nesklame; nie je to ilúzia, je to nádej. Vzájomne bok po boku, v láske a trpezlivosti, môžeme si v týchto dňoch pripravovať lepšie časy.“

Plné znenie posolstva Svätého Otca pred Veľkým týždňom

Drahí priatelia, dobrý večer!

V tento večer mám možnosť vstúpiť do vašich domovov iným spôsobom než zvyčajne. Ak mi dovolíte, chcel by som sa s vami porozprávať na nejakú chvíľu, v tomto čase ťažkostí a utrpenia. Predstavujem si vás vo vašich rodinách, ako prežívate neobvyklý život, aby ste sa vyhli nákaze. Myslím na živosť detí a mládeže, ktorí nemôžu vychádzať, navštevovať školu, žiť ich život.

Mám v srdci všetky rodiny, zvlášť tie, ktoré majú niekoho zo svojich drahých chorého, alebo sú v žiali nad stratou blízkych či už pre koronavírus, alebo iné príčiny. V týchto dňoch myslím často na ľudí osamelých, pre ktorých je ťažké vyrovnať sa s týmito chvíľami. Predovšetkým myslím na starých ľudí, ktorí sú mi tak drahí.

Nezabúdam na nikoho z tých, čo sú chorí na koronavírus a hospitalizovaní v nemocniciach. Som si vedomý šľachetnosti tých, ktorí sa pri tejto pandémii vystavujú ohrozeniu pre opateru chorých alebo zabezpečenie základných služieb spoločnosti. Koľkí hrdinovia, dennodenne, v každej hodine!

Pamätám aj na mnohých, čo sú v tiesnivých ekonomických podmienkach a majú obavy o prácu a o budúcnosť. Moja myseľ mieri aj k odsúdeným vo väzniciach, ku ktorých bolesti sa pridáva aj strach z epidémie, o seba samých i o svojich drahých; myslím na bezdomovcov, ktorí nemajú domov, ktorý by ich chránil.

Je to náročná chvíľa pre všetkých. Pre mnohých extrémne náročná. Pápež to tiež vie, a týmito slovami chce všetkým vyjadriť svoju blízkosť a svoju lásku. Snažme sa, ak môžeme, využiť čo najlepšie tento čas: buďme šľachetní; pomáhajme tomu, kto je v núdzi v našom okolí; vyhľadajme, možno cez telefón alebo sociálne siete, osamelejších ľudí; modlime sa k Pánovi za všetkých, ktorí sú skúšaní v Taliansku i vo svete. Aj keď sme izolovaní, myšlienky a duch môžu dosiahnuť ďaleko s kreativitou lásky. Toto je dnes potrebné: kreativita lásky.

Budeme naozaj nezvyčajným spôsobom sláviť Veľký týždeň, ktorý prejavuje a zhŕňa posolstvo evanjelia o bezhraničnej Božej láske. A v tichu našich miest znovu zaznie evanjelium Veľkej noci. Apoštol Pavol hovorí: «Zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych» (2 Kor 5,15).

Vo zmŕtvychvstalom Ježišovi zvíťazil život nad smrťou. Táto veľkonočná viera živí našu nádej. Chcel by som sa o ňu s vami podeliť dnes večer. Je to nádej na lepšie časy, v ktorých budeme i my lepšími, konečne oslobodení od zla a od tejto pandémie. Je to nádej: nádej nesklame; nie je to ilúzia, je to nádej.

Vzájomne bok po boku, v láske a trpezlivosti, môžeme si v týchto dňoch pripravovať lepšie časy. Ďakujem vám, že ste mi dovolili vstúpiť do vašich domovov. Robte gestá nežnosti voči tomu, kto trpí, voči deťom, starým ľuďom. Povedzte im, že pápež je im nablízku a modlí sa, aby nás Pán všetkých už skoro oslobodil od zla. A vy, modlite sa za mňa.

Dobrú chuť k večeri. Do skorého videnia!

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-mh, jb-

03 apríla 2020, 20:32 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Sobota, 04.04. 2020 - 02:04:12 (1 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 9628 bajtov | Hodnotenie: 0)
Vyšiel dokument Aqua fons vitae inšpirovaný sociálnou náukou Cirkvi
Informácie

Vyšiel dokument Aqua fons vitae inšpirovaný sociálnou náukou Cirkvi

V závere marca, mesiaca, v ktorom sa slávi Svetový deň vody, vydalo vatikánske Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj dokument s názvom „Aqua fons vitae“ (Voda – prameň života). Vychádza zo sociálneho učenia pápežov a je inšpirovaný prácou členov Cirkvi v rôznych krajinách.

Dokument Aqua fons vitae s podtitulom „Usmernenia ohľadom vody, symbolu plaču chudobných a plaču Zeme“ (Orientations on Water, symbol of the cry of the poor and the cry of the Earth) poukazuje na tri aspekty vody: voda pre ľudské užívanie; voda ako zdroj pre ľudské činnosti, najmä poľnohospodárstvo a priemysel; a do tretice voda v zmysle vodných plôch: riek, jazier, morí a oceánov.

Na 45 stranách dokument pri každej téme predstavuje súvisiace výzvy a operatívne návrhy na zvýšenie informovanosti. V závere je ponuka reflexie pre ďalšie vzdelávanie. Publikácia je zatiaľ dostupná v anglickom jazyku na internetovej stránke  Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj aj na stiahnutie vo formáte pdf.

-mh-

02 apríla 2020, 20:09 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Sobota, 04.04. 2020 - 02:03:24 (0 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 3464 bajtov | Hodnotenie: 0)
Duchovné povzbudenie trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha
VideáDuchovné povzbudenie trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha v čase epidémie šíriaceho sa koronavírusu

Autor: o.Jan - Sobota, 04.04. 2020 - 01:37:24 (1 čitateľov)(Zobraziť celý článok | Hodnotenie: 0)
Ranná homília Sv. Otca Františka - piatok
Rozjímanie

Sedembolestná Panna Mária, učeníčka a Matka - homília v piatok 3. apríla

„Dnes nám prospeje zastaviť sa trochu a pomyslieť na bolesti Panny Márie“ a poďakovať jej za to, že prijala pozvanie stať sa Matkou. K tomuto vyzval pápež František v rannej homílii v Dome sv. Marty v piatok 4. apríla. Svätú omšu obetoval za tých, ktorí už teraz myslia na budúcnosť a snažia sa zmierniť dopady pandémie:

„Sú ľudia, ktorí už teraz začínajú myslieť na to, čo bude potom, po pandémii. Na všetky problémy, ktoré prídu: problémy chudoby, práce, hladu... Modlime sa za všetkých ľudí, ktorí pomáhajú už teraz, no myslia aj na zajtrajšok, aby nám všetkým pomohli.“

Úvodnou antifónou svätej omše boli slová žalmu: «Zmiluj sa, Bože, nado mnou, lebo som v súžení; Vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a prenasledovateľov. Pane, nech nie som zahanbený» (porov. Ž 31,10.16.18).

V Piatok pred Kvetnou nedeľou si Cirkev osobitne pripomína Bolestnú Pannu Máriu. Svätý Otec jej venoval celú svoju dnešnú homíliu. Veriacich pozval kontemplovať jej bolesti nielen pod krížom, ale i v priebehu jej života a tiež poďakovať jej za to, že prijala skutočnosť, že sa stane Matkou Ježiša a neskôr pod krížom i nás všetkých.

Plné znenie homílie pápeža Františka:  

V tento piatok utrpenia Pána si Cirkev pripomína bolesti Panny Márie, Sedembolestnej. Po stáročia existuje táto zbožnosť Božieho ľudu. Boli napísané hymny ku cti Sedembolestnej: stála pod krížom a kontemplujú ju tam, ako trpí.

Kresťanská zbožnosť urobila súhrn bolestí Panny Márie a hovorí o „siedmich bolestiach“. Tá prvá je už 40 dní po narodení Ježiša -  je ňou proroctvo Simeona o meči, ktorý prenikne jej srdce. Druhá bolesť hovorí o úteku do Egypta pre záchranu Syna. Treťou bolesťou sú tie tri dni úzkosti, keď Ježiš ako chlapec zostal v Chráme.

Štvrtou bolesťou bolo, keď sa Panna Mária stretla s Ježišom počas cesty na Kalváriu. Piatou bolesťou Panny Márie je Ježišova smrť, vidieť Syna ukrižovaného, obnaženého, ako umiera.

Šiestou bolesťou je skladanie Ježiša z kríža, mŕtveho; berie ho do náručia tak, ako ho brala do rúk pred vyše troma desiatkami rokov v Betleheme. Siedmou bolesťou je ukladanie Ježiša do hrobu.

Takto kresťanská zbožnosť prechádza touto cestou Panny Márie sprevádzajúcej Ježiša. Mne robí dobre večer, keď sa modlím Anjel Pána, modliť sa týchto sedem bolestí ako spomienku na Matku Cirkvi, na to, ako Matka Cirkvi s toľkou bolesťou priviedla na svet nás všetkých.

Panna Mária nikdy nežiadala niečo pre seba, nikdy. Pre druhých, to áno: pomyslime na Kánu, keď sa ide prihovoriť u Ježiša. Nikdy nepovedala: „Ja som matka, hľaďte na mňa: budem matkou-kráľovnou“. To nikdy nepovedala. Nežiadala niečo dôležité pre seba v kolégiu apoštolov. Jedine prijíma to, že bude matkou.

Ježiša sprevádzala ako učeníčka, pretože Evanjelium ukazuje, že nasledovala Ježiša: spolu s priateľkami, zbožnými ženami nasledovala Ježiša, počúvala ho. Raz ju niekto rozpoznal: „Hľa, jeho matka“, „Tvoja matka je tu“...

Nasledovala Ježiša. A to až po Kalváriu. A tam, stojac... ľudia istotne hovorili: „Úbohá žena, ako len bude trpieť“. A tí zlí iste hovorili: „Veď aj ona má vinu, pretože ak by ho bola dobre vychovala, neskončil by takto“. Bola tam, so Synom, s pokorovaním Syna.

Ctiť si Pannu Máriu znamená povedať: „Toto je moja Matka“, pretože ona je Matkou. A toto je titul, ktorý prijala od Ježiša, práve tam, vo chvíli kríža. Toto sú tvoje deti, ty si Matka. Neurobil ju premiérkou, ani jej nedal tituly „funkcií“. Čisto „Matka“. A potom, Skutky apoštolov ju ukazujú v modlitbe s apoštolmi ako Matku.

Panna Mária nechcela vziať Ježišovi žiadny titul; prijala dar byť jeho Matkou i povinnosť sprevádzať nás ako Matka, byť našou Matkou. Nežiadala pre seba, aby bola kvázivykupiteľkou či spoluvykupiteľkou: nie. Vykupiteľ je len jeden a tento titul sa nezdvojnásobuje.

Čisto učeníčka a Matka. A takto, ako na Matku, na ňu máme myslieť, máme ju hľadať, modliť sa k nej. Je Matkou. V Matke Cirkvi. V materstve Panny Márie vidíme materstvo Cirkvi, ktorá prijíma všetkých, dobrých i zlých, všetkých.

Dnes nám prospeje zastaviť sa trochu a myslieť na ten žiaľ a bolesti Panny Márie. Je našou Matkou. Ako ich niesla, statočne, so silou, s plačom: nebol to falošný plač, bolo to opravdivé srdce zdrvené bolesťou. Prospeje nám zastaviť sa trochu a povedať Panne Márii: „Vďaka za to, že si prijala stať sa Matkou, keď ti to povedal anjel a vďaka za to, že si prijala stať sa Matkou, keď ti to povedal Ježiš“.

Stabat Mater Dolorosa

V kaplnke zasvätenej Duchu Svätému znel počas eucharistickej adorácie známy hymnus k Bolestnej Panne Márii: Stabat Mater Dolorosa. Svätý Otec opäť ukončil omšu požehnaním s monštranciou.

Pre veriacich sledujúcich priamy prenos cez médiá vyslovil modlitbu duchovného prijímania:

„Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Milujem ťa nadovšetko a moja duša túži po tebe. Keďže ťa teraz nemôžem prijať sviatostne, príď do môjho srdca aspoň duchovne. A pri tvojom príchode ťa objímam a celkom sa s tebou spájam. Nedovoľ, aby som sa niekedy odlúčil od teba.“

Záverečným omšovým spevom bola pôstna mariánska antifóna Ave Regina Caelorum – Zdravas’, Kráľovná nebeská.

-zk, jb-

03 apríla 2020, 11:34 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Piatok, 03.04. 2020 - 14:09:59 (0 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 12433 bajtov | Hodnotenie: 0)
Veľkopiatková zbierka pre Svätú zem sa prekladá na 13. september
Informácie

Veľkopiatková zbierka pre Svätú zem sa prekladá na 13. september

Zbierka pre Svätú zem, ktorá sa každoročne koná vo všetkých farnostiach sveta na Veľký piatok, bude tohto roku preložená na 13. september, nedeľu pred sviatkom Povýšenia Svätého kríža. Toto rozhodnutie Svätého Otca, ktoré je prejavom jeho solidarity s kresťanmi Svätej zeme, vysvetlil pre Vatikánsky rozhlas prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri.

Keďže „opatrenia na zamedzenie šírenia pandémie „znemožňujú bežné komunitné slávenie obradov Veľkého týždňa, v roku 2020 bude zbierka preložená na nedeľu 13. septembra, ktorá je v bezprostrednej blízkosti sviatku Povýšenia Svätého kríža“, uvádza sa v oficiálnom komuniké Kongregácie pre východné cirkvi.

Výťažok zbierky tradične putuje prostredníctvom Kustódie Svätej zeme a Kongregácie pre východné cirkvi na podporu kresťanských komunít na Blízkom východe, na fungovanie škôl, nemocníc a iných charitatívnych štruktúr. Ide o hlavný zdroj podpory života kresťanov nielen vo Svätej zemi, ale napríklad aj ťažko skúšaných kresťanských menšín v Iraku, Iráne, Sýrii, Libanone a Egypte, ktoré teraz trpia ešte viac kvôli príchodu pandémie. Tá „znamená zhoršenie všetkých potrieb a pohotovostí, ktoré mali doteraz“, uviedol kardinál Sandri a dodal:

„Pomyslime na nemocnice v Sýrii, ktoré boli znovu otvorené po mnohých násilnostiach a ktoré sú otvorené pre všetkých, pre kresťanov i moslimov. Alebo na školy pre deti, ktoré nemôžu zaplatiť školné, pretože ich rodiny sú chudobné – sú vyhnancami, utečencami. Takže myslím, že Svätý Otec bol citlivý na náš, povedal by som, oprávnený návrh, aby sa táto zbierka pre Svätú zem neuskutočnila na tento Veľký piatok, pretože v mnohých častiach sveta je to nemožné. Pomyslime na ľudí, ktorí sú bez práce, pretože sa zatvárajú mnohé činnosti: ako môžeme prosiť o solidaritu pre Svätú zem?“

Prefekt Kongregácie pre východné cirkvi pripomenul i solidaritu východných kresťanov s kresťanským západom. Na Slávnosť sv. Jozefa sa všetci irackí kresťania spoločne modlili ruženec za Taliansko a iné krajiny zápasiace s pandémiou.

Kardinál Sandri tiež vyjadril presvedčenie, že trpiaci východní kresťania všetky starosti spojené s pandémiou zveria na Veľkú noc Panne Márii:

„Myslím, že všetci naši bratia z Blízkeho východu – Sýrie, Libanonu, Iránu a Iraku – kresťania-katolíci zjednotení, celý ten trpiaci ľud, bude hľadieť v deň Veľkej noci... na Pannu Máriu, dúfajúc, že ona, ktorá je našou nádejou, spojí túto pandémiou s Kristovým krížom a pomôže nám čeliť všetkým týmto utrpeniam s dôstojnosťou, úctou a vždy v rukách Ježiša, nášho Spasiteľa.“

-zk-

03 apríla 2020, 10:20 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Piatok, 03.04. 2020 - 14:09:00 (0 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 5754 bajtov | Hodnotenie: 0)
Ranná homília Sv. Otca Františka - štvrtok
Rozjímanie

Štvrtková homília: Božia zmluva s Abrahámom a tri dimenzie viery kresťana

Svätú omšu prenášanú médiami z Domu sv. Marty obetoval Svätý Otec vo štvrtok 2. apríla osobitne za ľudí bez domova, ktorých často nepovšimnuté utrpenia teraz v dôsledku pandémie bijú do očí celej spoločnosti.

Pápež František sa v rannej homílii zameral na tri základné rozmery života viery kresťana podľa príkladu praotca Abraháma. Kresťan si uvedomuje svoje vyvolenie Bohom, verne kráča po jeho ceste a hľadí radostne do budúcnosti, pretože Boh nezabúda na svoje prísľuby v zmluve so svojím ľudom. 

Pápež sa osobitne modlil za bezdomovcov

Modlitbový úmysel predstavil Svätý Otec na začiatku slávenia týmito slovami:

„V týchto dňoch bolesti a smútku sa stávajú vypuklými mnohé skryté problémy. Dnes je v novinách fotka, ktorá zatrasie srdcom: veľký počet bezdomovcov, ležiacich na parkovisku v istom meste, pod dohľadom... Dnes je mnoho bezdomovcov. Prosme sv. Teréziu z Kalkaty, aby v nás prebudila cit blízkosti voči tým mnohým ľuďom, ktorí za normálneho života spoločnosti žijú nepozorovaní, ale vo chvíľach krízy sa to, že sú bezdomovcami, stáva takto bijúcim do očí.“

Vo svojej homílii pápež František hovoril o postave Abraháma, ktorý je v centre oboch čítaní liturgie dňa (Gn 17,3-9; Jn 8,51-59). Na jeho príklade poukázal na tri neodmysliteľné rozmery viery každého kresťana, spočívajúce vo vernosti Božej zmluve, vo vernom kráčaní za jeho prísľubom plodnosti a v uvedomovaní si vyvolenia.

Homília Svätého Otca

Gn 17,3-9; Jn 8,51-59

„Pán večne pamätá na svoju zmluvu. Opakovali sme to v responzóriovom žalme. Pán nezabúda, nikdy nezabúda. Zabúda iba v jednom prípade, vtedy keď odpúšťa hriechy. Potom, čo odpustil, zabúda, nespomína si na hriechy. V iných prípadoch Boh nezabúda. Jeho vernosť je pamäťou. Jeho vernosť voči svojmu ľudu. Jeho vernosť voči Abrahámovi je pamätaním na sľuby, ktoré dal. Boh si vyvolil Abraháma, aby urobil cestu. Abrahám je vyvoleným, bol vyvolený. Boh si ho vyvolil. Potom, v tom vyvolení, mu sľúbil dedičstvo. A dnes, v úryvku knihy Genezis, je ďalší krok. Pokiaľ ide o teba, moja zmluva je s tebou. Zmluva. Tá zmluva, ktorá mu dáva vidieť v diaľke jeho plodnosť: staneš sa otcom mnohých národov. Vyvolenie, sľub a zmluva sú tri dimenzie života viery, tri dimenzie kresťanského života.

Každý z nás je vyvolený, kresťanom sa nikto nestáva vyberaním si spomedzi všetkých tých možností, ktoré mu náboženský „trh“ ponúka. Je vyvolený. My sme kresťanmi, pretože sme boli vyvolení. V tomto vyvolení je prísľub, je to prísľub nádeje, znakom toho je plodnosť: „Abrahám, budeš otcom mnohých národov a ... budeš plodný vo viere. Tvoja viera bude prekvitať v skutkoch, v dobrých skutkoch, aj v skutkoch plodnosti, ako plodná viera. Ale musíš – ako tretí krok – zachovávať zmluvu so mnou“.

Zmluva znamená vernosť, byť verným. Boli sme vyvolení, Pán nám dal prísľub, teraz od nás žiada zmluvu. Zmluvu vernosti. Ježiš hovorí, že Abrahám zajasal radosťou pri pomyslení a pri pohľade na jeho deň, deň veľkej plodnosti tohto svojho syna – Ježiš bol Abrahámovým synom –, ktorý prišiel pretvoriť stvorenie, čo je náročnejšie ako vytvoriť ho, hovorí liturgia – prišiel, aby nás vykúpil z našich hriechov, oslobodil nás.

Kresťan je kresťanom nie tým, že môže ukázať krstný list. Krstný list je papier. Ty si kresťanom, ak hovoríš «áno» tomu vyvoleniu, ktorým si ťa Boh vyvolil, ak kráčaš vedený tými prísľubmi, ktoré ti Pán dal, a ak žiješ zmluvu s Pánom: toto je kresťanský život. Hriechy pri našom kráčaní sú vždy proti týmto trom rozmerom: neprijať vyvolenie a sami si „vyvoliť“ rozličné modly, mnohé veci, ktoré nie sú Božie; neprijímať nádej prísľubu, nekráčať s pohľadom upretým na prísľuby v diaľke pred nami a neraz im aj zamávať do diaľky na pozdrav, ako hovorí List Hebrejom, ale naopak chcieť mať tieto prísľuby už dnes v podobe malých bôžikov, ktorých si vytvárame; a zabúdať na zmluvu, žiť bez zmluvy, ako keby sme boli bez zmluvy.

Plodnosťou je radosť, tá radosť Abraháma, ktorý uzrel Ježišov deň a bol plný radosti. Toto je odhalenie, ktoré nám dnes Božie slovo dáva o našej kresťanskej existencii. Nech je to tak ako u nášho otca [Abraháma]: vedomý si, že je vyvolený; radostný, že kráča za prísľubom a verný v plnení zmluvy.“

Duchovné sväté prijímanie

Svätú omšu aj dnes Svätý Otec František ukončil krátkou adoráciou pred vystavenou Sviatosťou a udelením eucharistického požehnania. Veriacich sledujúcich priamy prenos cez televíziu alebo internetovým strímingom pozval k duchovnému prijímaniu modlitbou:

„Môj Ježišu, verím, že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Milujem ťa nadovšetko a moja duša túži po tebe. Keďže ťa teraz nemôžem prijať sviatostne, príď do môjho srdca aspoň duchovne. A pri tvojom príchode ťa objímam a celkom sa s tebou spájam. Nedovoľ, aby som sa niekedy odlúčil od teba.“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-mh, jb-

02 apríla 2020, 13:44 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Piatok, 03.04. 2020 - 14:08:15 (0 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 10678 bajtov | Hodnotenie: 0)
Ranná homília Sv. Otca Františka - streda
Rozjímanie

Len ten, kto zostáva v Ježišovi je kresťanom - stredajšia ranná homília

Ježišov učeník je slobodný, lebo zostáva v Pánovi. Je to človek tradície i novosti, necháva sa viesť Duchom Svätým, a nie ideológiami. O tomto kázal pápež František v stredu 1. apríla v Dome sv. Marty. Rannú svätú omšu obetoval za pracovníkov médií, aby ľuďom v tomto období pandémie pomáhali lepšie znášať izoláciu.

Vstupnou antifónou svätej omše boli slová žalmu: „Ty Pane ma oslobodzuješ od zlostných nepriateľov. Povyšuješ ma nad mojich odporcov a vytrhávaš ma z rúk násilníka“ (porov. Ž 18,48.49).

Svätý Otec sa modlil za pracovníkov médií

V úvode omše v priamom prenose cez médiá Svätý Otec predstavil úmysel modlitby:

„Dnes by som chcel, aby sme sa modlili za všetkých tých, ktorí pracujú v médiách, ktorí pracujú pre komunikáciu, aby sa dnes ľudia necítili príliš izolovaní; pre vzdelávanie detí, pre informovanie, aby tak pomáhali znášať tento čas izolácie.“

Petrov nástupca v homílii komentoval úryvok z Evanjelia podľa Jána (8,31-42), kde Ježiš hovorí: «Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí». Byť učeníkom znamená nechať sa viesť Duchom Svätým. 

Plné znenie homílie pápeža Františka

„V týchto dňoch nám Cirkev dáva počúvať ôsmu Jánovu kapitolu: je tu veľmi ostrá diskusia medzi Ježišom a zákonníkmi. A predovšetkým je tu snaha ukázať, kým skutočne je: Ján sa nám snaží priblížiť ten boj o vyjasnenie vlastnej identity – tak Ježišovej, ako aj identity zákonníkov. Ježiš ich zaháňa do kúta, keď im dáva vidieť ich vlastné protirečenia. A oni nakoniec nenachádzajú iné východisko, než urážku: je to jedna z najsmutnejších stránok, rúhanie sa. Urážajú Pannu Máriu.

Ale keď hovoríme o identite, Ježiš takto hovorí Židom, ktorí uverili, radí im: «Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi». Opäť je tu to slovo, ktoré je Pánovi tak drahé, že ho zopakuje mnohokrát, i potom pri [Poslednej] večeri: zostať. „Zostaňte vo mne“. Zostať v Pánovi. Nehovorí: „Dobre študujte, dobre sa naučte argumentovať“: toto považuje za samozrejmosť. Ide však k tomu najdôležitejšiemu, k tomu, čo je najnebezpečnejšie pre život, ak to nerobíme: zostať. «Zostaňte v mojom slove».

A tí, čo zostávajú v Ježišovom slove, majú skutočnú kresťanskú totožnosť. A čo je ňou? «Ste naozaj mojimi učeníkmi». Identita kresťana nie je akýsi papier, ktorý hovorí „ja som kresťan“, nie je to preukaz totožnosti, to nie. Je to učeníctvo. Ak zostaneš v Pánovi, v Pánovom slove, v Pánovom živote, budeš učeníkom. Ak v ňom nezostávaš, budeš niekým, kto sympatizuje s náukou, kto nasleduje Ježiša ako človek, ktorý robí mnoho dobročinnosti, je veľmi dobrý, má správne hodnoty, avšak práve učeníctvo je tou opravdivou identitou kresťana.

A bude to učeníctvo, ktoré nám dá slobodu: učeník je slobodným človekom, pretože zostáva v Pánovi. A čo znamená to, že „zostáva v Pánovi“? Znamená to nechať sa viesť Duchom Svätým. Učeník sa necháva viesť Duchom, preto je učeník vždy človekom tradície i novosti, je slobodným človekom. Je slobodný. Nikdy nie je podrobený ideológiám, doktrínam v rámci života kresťanstva, doktrínam, o ktorých je možné diskutovať... zostáva v Pánovi, je to Duch, ktorý ho inšpiruje. Keď spevom vzývame Ducha Svätého, hovoríme mu, že je hosťom duše, ktorý v nás prebýva. Avšak je tomu tak len vtedy, keď zostávame v Pánovi.

Prosím Pána, aby nám dal spoznať túto múdrosť zotrvávania v ňom a aby nám dal spoznať tú dôvernosť s Duchom: Duch Svätý nám dáva slobodu. A toto je pomazanie. Ten, kto zostáva v Pánovi je učeníkom, a učeník je pomazaný, je to človek pomazaný Duchom, ten, kto prijal pomazanie Ducha a ďalej si ho nesie. Toto je tá cesta, ktorú nám Ježiš ukazuje, k slobode a aj k životu. A učeníctvo je pomazanie, ktoré prijímajú tí, ktorí zostávajú v Pánovi.

Nech nám Pán dá tomuto porozumieť, čo nie je ľahké, pretože učitelia Zákona to nepochopili. Nedá sa tomu porozumieť čisto len hlavou. Treba na to hlavu i srdce, aby sme chápali túto múdrosť pomazania Ducha Svätého, ktorý nás robí učeníkmi.“

Duchovné sväté prijímanie

Svätú omšu pápež opäť ukončil adoráciou a eucharistickým požehnaním. Pre veriacich sledujúcich priamy prenos predniesol modlitbu duchovného svätého prijímania:

„K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie, na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane.“

-zk, jb-

01 apríla 2020, 12:09 (vaticannews.va)

Autor: o.Jan - Piatok, 03.04. 2020 - 14:07:15 (0 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 10376 bajtov | Hodnotenie: 0)
Priamy televízny prenos v RTVS z katedrály v Prešove
Informácie

Priamy televízny prenos v RTVS z katedrály v Prešove

V Lazárovu sobotu 04. apríla 2020 o 18.00 bude v priamom televíznom prenose RTVS na Trojke vysielaná gréckokatolícka svätá liturgia z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Svätú liturgiu bude sláviť vysokopreosvietený vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita a homíliu ohlási Mons. Ľubomír Petrík, protosynkel Prešovskej archieparchie. V tomto čase epidémie koronavírusu a nemožnosti veriacich zúčastňovať sa v chrámoch na bohoslužbách o to viac pozývame k spoločnej eucharistickej modlitbe.

(zdroj ABÚ-PO)

Autor: o.Jan - Piatok, 03.04. 2020 - 13:54:53 (1 čitateľov)(Zobraziť celý článok | Hodnotenie: 0)
Fatimská sobota a Malá púť na hore Zvir v apríli
Informácie

Fatimská sobota a Malá púť na hore Zvir v Litmanovej v apríli

Oznamujeme Vám, že na základe mimoriadnej situácie v našej krajine, vyjadrení Vlády SR, Krízového štábu a Konferencie biskupov Slovenska sa Fatimská sobota a Malá púť na hore Zvir v apríli budú konať bez prítomnosti verejnosti.

Program Fatimskej soboty a nedeľných obradov bude možné sledovať prostredníctvom televízie Logos. Kaplnky budú počas prenosov uzatvorené a bude vypnuté aj vonkajšie ozvučenie, aby nedošlo k zoskupovaniu ľudí pred kaplnkami.

Za pochopenie ďakujeme.

(zdroj ABÚ-PO)

Autor: o.Jan - Piatok, 03.04. 2020 - 13:51:32 (2 čitateľov)(Zobraziť celý článok | Hodnotenie: 0)
Príhovor Jána Babjaka SJ k mladým na Kvetnú nedeľu 2020
Videá

Zotrvať v radosti s Ním - príhovor arcibiskupa Jána Babjaka SJ k mladým na Kvetnú nedeľu 2020

Milí mladí priatelia, všetkých vás zo srdca pozdravujem a chcem vám povedať, že som sa veľmi tešil na kvetný víkend, na naše tohtoročné spoločné stretnutie vo Svidníku. Tamojší chrám som si veľmi obľúbil, aj tamojších veriacich a pravdaže vás všetkých, milí mladí priatelia, mám veľmi rád.

 

Vy, mladí, ste budúcnosťou našej Cirkvi, vy jej dávate nový rozlet svojou hlbokou vierou v Ježiša Krista, vy ste zárukou jej životaschopnosti. Spomínam si na naše dlhoročné spoločné stretania najmä v našom Centre pre mladých v Juskovej Voli, kde ste takmer všetci vyrástli aj boli sformovaní na zrelých kresťanov. Viem o tom, ako, vy milí mladí Prešovskej archieparchie, milujete Juskovu Voľu, lebo je tam „váš domov“, kde ste všetci s láskou prijímaní duchovnými otcami a animátormi.

 

Rád k vám prichádzam do tohto „vášho domova“, ale teším sa aj na každoročné stretnutia sa s vami, napríklad počas turistických dní, či počas Kvetných víkendov a pri mnohých iných príležitostiach. Tohto roku Pán Boh dopustil, že kvôli koronavírusu sa teraz nemôžeme osobne stretnúť pri slávení Kvetného víkendu, ale naše stretnutie uskutočníme v čo najbližšom čase, ako to bude možné po skončení tejto pandémie. Dám vám včas o tom vedieť.

 

Teraz sa v vami chcem podeliť o dve myšlienky: jednu z Kvetnej nedele, ktorá je už bezprostrednou prípravou na Paschu a vovádza nás do Veľkého týždňa, a druhú z Veľkého piatku.

 

Prvá: Ježiš ako Kráľ v oslavnom sprievode vstupuje do Jeruzalema. Všetci mu prevolávajú na slávu. Každý mladý človek by sa s radosťou pripojil k tomuto sprievodu. Veď mladosť je plná radosti, zábavy, osláv, spevu, dobrej nálady. Dobre, pripojme sa v duchu všetci k tomuto davu ľudí, a úprimne volajme aj my Hosana Synovi Dávidovmu.

 

Dav ľudí, ktorý slávnostne sprevádza Ježiša ešte nevie, ako sa to všetko zvrtne o pár dni. My to už vieme, lebo žijeme 2.000 rokov po týchto udalostiach. Oslavovať Ježiša je nám vlastné, vieme to robiť, vieme sa vzájomne nadchýnať pre lásku ku Kristovi. Zotrvajme v radosti s Ním, zotrvajme v meditácii. Úprimne sa tešme, spievajme mu na slávu, ďakujme Mu, že ho milujeme, že Ho poznáme, že sme veriaci ľudia, že poznáme zmysel svojho života, že vieme kam ideme a kde je náš skutočný cieľ.

 

Druhá myšlienka: Posuňme sa o pár dni dopredu. Vnímajme Ježišovu bolesť, potenie sa krvou, Judášovu zradu, bičovanie, tŕním korunovanie a odsúdenie na smrť. A pýtajme sa, kde sa podel jasajúci zástup ľudí, ktorý ho na Kvetnú nedeľu sprevádzal do Jeruzalema? Rozpŕchol sa, ale vidíme, že niektorí ľudia, ktorí mu volali na slávu, teraz kričia ukrižuj ho! Nevieme pochopiť, ako tak skoro zmenili svoj postoj k Ježišovi, keď namiesto oslavy mu volajú na smrť.

 

Milí mladí priatelia, tu vidíme, aký slabý a nestály je človek. Pýtajme sa, čo spôsobuje túto nestálosť človeka, zmenu jeho srdca? Iste všetci viete, že je to hriech. Svätý arský farár Ján Mária Vianney povedal, o hriechu, že je to najväčšie zlo vo vesmíre. Áno, hriech, je najväčší nepriateľ človeka, ktorý nás oberá o Božiu milosť, o pravú radosť a šťastie a ponára našu dušu do smútku a výčitiek. Hriech vzniká naším slobodným a dobrovoľným privolením na pokušenia diabla. Hrozná pravda o hriechu je tá, že ešte nikoho z ľudí neurobil šťastným. Na druhej strane už spôsobil celé more nešťastia, ktorého vrcholom je to, že môže človeka uvrhnúť do večného zatratenia, do pekla, odkiaľ niet návratu. „Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“ (Rim 6, 23)

 

Preto, milí mladí priatelia, chráňme si zdravie pred koronavírusom. Ale ešte viac chráňme si dušu pred ťažkým hriechom a už nikdy k nemu neprivoľme. Prosme Pána, ktorý je mocnejší ako všetko zlo, ba mocnejší ako smrť o potrebnú milosť k tomu, aby sme žili už bez ťažkého hriechu. Zverme svoj život pod ochranný plášť našej nebeskej Matky, Presvätej Bohorodičky.

 

Tak sa budeme tešiť spolu s Pannou Máriou tu na zemi a vo večnosti bez prestania, lebo budeme pripočítaní k Víťazovi, ku Vzkriesenému Kristovi.

 

K tomu vám všetkým a každému osobne zo srdca žehnám

 

Váš milujúci otec arcibiskup metropolita Ján

(zdroj ABÚ-PO)

Autor: o.Jan - Piatok, 03.04. 2020 - 13:46:05 (0 čitateľov)(Zobraziť celý článok | 10896 bajtov | Hodnotenie: 0)
1591 článkov (160 stránok, 10 článkov na stránku)
[ 1 | 2 | 3 ]
Prejsť na:
Počítadlo
Verejných návštev
stránok od 28.08.2012

[ Viac ]
Počet ľudí na stránke
Spolu: 17
CP Ďačov
Cest. poriadok Ďačov

Stránka obce Ďačov
Obec Ďačov
Ankety
Ako sa Vám pačí naša WEB stránka?

Slabá
Pekná
Veľni peknáVýsledky
Ďalšie ankety

Hlasov 648
Web kamery
 
Viac web kamier
Počasie
Predpoveď počasia : www.meteo.sk
Fáza mesiaca

SATELIT
Odkazy na WEB stránky

Webhosting WebSupport
Hosting s ľudským prístupom

Oficiálna stránka katolíckej cirkvi na Slovensku
Oficiálna stránka katolíckej cirkvi na Slovensku

Obec Milpoš
Oficiálna stránka obce Milpoš

Obec Ďačov
Oficiálne stránky obce Ďačov

MOSRZ Sabinov
Miestná organizácia SRZ Sabinov

Mesto Sabinov
Mesto Sabinov kde sa dobre žije

Mesto Lipany
Mesto Lipany

Krehlík Ján
Súkromné stránky Ján Krehlik

Klub Nemecký obrovitý strakáč a Český strakáč
Klub chovateľov nemecký obrovitý strakáč a český strakáč

Gymnázium Lipany
Gymnázium Lipany - stránka našej školy

Gréckokatolícke mládežnícke centrum
Gréckokatolícke mládežnícke centrum - Barka v Juskovej Voli.

Gréckokat. arcibiskupstvo Prešov
Gréckokat. arcibiskupstvo Prešov


Gréckokatolícka farnosť Sabinov

[ Pozri ZOZNAM ]
KALKULAČKA
Kalkulačka
 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Správca stránok: Mgr. Krehlík Ján

©2012
WWW.krehlik.eu WEBmaster: Krehlík Ján st.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.38 sekúnd

  Admin
Infor. o registracii domeny